Thảo luận & Trao đổi

Đảm Bảo An Toàn PCCC: Quy Mô Công Trình, Diện Tích, Khối Tích và Thiết Kế Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế trong quá trình xây dựng các công trình và nhà xưởng sản xuất, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) hướng dẫn xác định thông số cơ bản về quy mô công trình, bao gồm chiều cao PCCC, số tầng, diện tích và khối tích công trình, để phù hợp với các quy định liên quan đến thiết kế, trang bị phương tiện và hệ thống PCCC.

Chiều cao: Chiều cao PCCC của công trình được xác định theo các quy định trong QCVN 06:2022/BXD và TCVN 3890:2023. Chiều cao PCCC không bao gồm tầng kỹ thuật trên cùng của công trình. Các lưu ý liên quan đến việc xác định chiều cao PCCC gồm việc tính chiều cao của mái nhà khi mái được khai thác sử dụng, cách xác định chiều cao PCCC khi có ban công, lan can hay kết cấu bao che cửa sổ.

Số tầng nhà: Bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng bán/nửa hầm, không bao gồm tầng áp mái. Các lưu ý liên quan đến việc xác định số tầng nhà gồm định nghĩa của tầng kỹ thuật, tầng áp mái, tầng nửa/bán hầm, cũng như những trường hợp tầng tum và tầng lửng không được tính vào số tầng của công trình.

Diện tích và khối tích: Diện tích của công trình là tổng diện tích sàn của công trình/hạng mục công trình độc lập về kết cấu. Diện tích của gian phòng được hiểu là diện tích của một phần tòa nhà bao quanh bởi các bộ phận ngăn cháy với giới hạn chịu lửa. Khối tích của công trình là khối tích của công trình/hạng mục công trình độc lập về kết cấu. Khi các nhà đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, thoát nạn và ngăn cháy lan, được kết nối với nhau bởi các lối đi, có thể tính diện tích và khối tích riêng biệt cho từng nhà. Điều này giúp tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch thiết kế và trang bị hệ thống PCCC phù hợp với từng công trình, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Diện tích phòng: Diện tích phòng được hiểu là diện tích của một phần tòa nhà được bao quanh bởi các bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa tường, sàn, và vách ngăn - không thấp hơn EI 45. Trường hợp các phòng được ngăn cách bằng các kết cấu có giới hạn chịu lửa thấp hơn EI 45, diện tích phòng sẽ là tổng diện tích của các phòng này, đồng thời xem xét đến phần công năng của phòng có yêu cầu trang bị cao nhất theo quy định của tiêu chuẩn này.

Khối tích: Khối tích của nhà, công trình được hiểu là khối tích của nhà, công trình/hạng mục công trình độc lập về kết cấu. Khi các nhà đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, thoát nạn và ngăn cháy lan, được kết nối với nhau bởi các lối đi, có thể tính diện tích và khối tích riêng biệt cho từng nhà.

Việc xác định các thông số cơ bản về quy mô công trình, chiều cao PCCC, số tầng, diện tích và khối tích của công trình là cần thiết để có căn cứ thiết kế, trang bị phương tiện, hệ thống PCCC cho công trình đúng quy định. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho công trình và người sử dụng, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế thị trường.

Bài trước Bài sau

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.